Silicon Valley legende Vinod Khosla: 80% ICT’ers zal verdwijnen

Silicon Valley legende Vinod Khosla: 80% ICT’ers zal verdwijnen

Brinkman Informatie Technologie website hosting en domeinregitstratie

Rudy Brinkman – Brinkman.IT

Wat is de toekomst van de IT, en met name: de mensen in de ICT? Wat voor perspectief biedt de ICT als het om werk gaat? En wat is, in z’n algemeenheid, de toekomst van IT?

Vinod Khosla,  een miljardair die zijn fortuin maarkte als een van de mede-oprichters van Sun Microsystems, werd bij de “2016 Structure Conference” geïnterviewd. Tijdens het interview deed hij een aantal voorspellingen over de toekomst van de ICT.

Khosla werd gevraagd: “Wat is het eerstvolgende grote ding in Infrastructuur?”. Zijn antwoord zal veel mensen, ook in de ICT, vooralsnog ongeloofwaardig voorkomen. Ook binnen het onderwijs wordt hier nog volslagen onvoldoende rekening mee gehouden.

Maar, Khosla is niet voor niets een IT-tycoon en miljardair geworden.
Zijn antwoord:

Veel mensen praten over AI (kunstmatige intelligentie). Maar veel mensen beseffen niet wat de impact en omvang er van is. Tachtig tot negentig procent van de IT-kosten zijn mensen. Als je daar tachtig procent van kunt elimineren met AI-achtige systemen [..] een groot deel van wat mensen doen, kan worden overgenomen door systemen, door AI. Dat vind ik een opwindende ontwikkeling – Khosla.

Khosla is een visionair, en deze mensen kunnen het vaak mis hebben. Ze hébben het vaak mis. Maar als ze gelijk hebben, dan is hun visie of toekomstvoorspelling ook iets wat mega impact heeft. Ook over de ontwikkelingen in datacenter spreekt Khosla zich uit. Hij wijst er op dat veel ICT werk nog steeds incident-georiënteerd is. Is er een incident, dan begint iedereen te hollen om het op te lossen.

Maar ontwikkelingen als cloudcomputing oftewel “elders gehoste oplossingen” maken incident gerichte ICT overbodig. Er kan meer worden ingezet op pro-actief onderhoud of abonnementsstructuur en gepland onderhoud. Gepland onderhoud kost altijd minder dan incidentbeheer. Zowel in tijd als in geld.

Voorbeeld: gaat een server down, dan is er een (flink) incident. Bij “nacht en ontij” moet er actie ondernomen worden om het op te lossen. Draait een oplossing in de cloud, dan is een hardware falen van een deel van de cloud niet iets wat direct effect heeft. De systemen draaien — omdat het een bundel van hardware is — gewoon door. Falende systemen kunnen dus tijdens geplande tijdsvensters vervangen worden. Een oplossing die Google en andere grote ondernemingen al heel lang toepassen feitelijk. Dit scheelt, mits goed ingeregeld, tijd en geld.

Werkgelegenheid

De toekomst voor de werkgelegenheid in de ICT ziet er dus volgens Khosla niet rooskleurig uit. Er zijn straks vooral “laag geschoolde ICT’ers” nodig. Mensen die kabels inpluggen (“patchen”), systemen aan- en uit zetten of plaatsen en aan elkaar koppelen. Hardware in elkaar zetten, OS-images installeren, aan het netwerk koppelen. Allemaal het lagere (loon)segment in de ICT.

De “tussenlaag” (1e en 2e lijns helpdesk) zal grotendeels verdwijnen. Alleen binnen zeer grote organisaties zal een eigen helpdesk kunnen blijven bestaan. Ontwikkelaars zullen ook nodig blijven. Maar meestal niet binnen bedrijven zelf. Evenals bijvoorbeeld Functioneel- en applicatiebeheer (wél binnen het bedrijf). De “middenlaag” qua functies zal dus op termijn grotendeels verdwijnen, aldus Khosla.

Dit is een ontwikkeling die al jarenlang gaande is. Veel bedrijven zijn inmiddels omgevormd naar een “vraag-organisatie” enerzijds (de afnemer) en een dienstenleverancier anderzijds.

Onderwijs moet er op inspelen

Zoals eerder aangestipt houdt het onderwijs hier onvoldoende rekening mee. Als ik kijk naar mijn ervaringen met bijvoorbeeld jongeren die een MBO opleiding op dit gebied volgen, zie ik dat deze opleidingen nog steeds insteken op het maken (assembleren) van bijvoorbeeld computers. Waarbij ze dan ook nog achterhaald “oefenmateriaal” ter hand gesteld kregen. Of “onderhoud en beheer” en helpdesk gerichte taken.

In ons bedrijf hebben we stagiaires gehad die zelfs dat helaas niet konden. De kennis van hard- en software die deze jonge mensen, die serieus met een opleiding bezig zijn, wordt bijgebracht is ver onder de maat. Sociale vaardigheden, nodig om bijvoorbeeld helpdeskwerk te doen, worden onderbelicht. Daar kunnen ze zelf niets aan doen, het onderwijssysteem faalt hier omdat het onvoldoende toekomstgericht is.

Een voorbeeld van een omschrijving van MBO-4 ICT opleidingen:

Als medewerker ICT kun je werken bij ICT-dienstverlenende bedrijven of op de ICT-afdeling van een bedrijf. Je gaat aan de slag met het installeren van hard- en software, het aanleggen van kabelnetwerken en het controleren van installaties (ROC informatie, MBO4).

Het moet niet nodig zijn dat je drie tot vier jaar voor op school moet zitten om te leren hoe je OS-images moet installeren en/of te patchen! Sterker nog, installatie van software is hoog geautomatiseerd in veel situaties (push-/pull). Een kort, praktijkgericht, één of twéé-jarig praktisch MBO programma volstaat hier voor en is meer in lijn met het salaris dat deze beroepsgroep geboden krijgt.

Visionair

Volgens mij hoef je geen groot visionair te zijn om de toekomstvisie van Khosla te onderschrijven. Het is een trend die je al ziet. Meer en meer bedrijven kiezen voor hosted oplossingen in de cloud (SaaS, LaaS).  Waar vroeger bij veel bedrijven een ‘file server’ nog op kantoor stond (en dus iemand nodig was die daar tijd aan moest spenderen voor onderhoud en incidenten) zie je dat deze al jarenlang vaak “buiten de deur” gehost worden. Dit gaat ten koste van werkgelegenheid enerzijds, aan de andere kant wordt het type werkgelegenheid van ofwel een lager (instap) niveau (in bijvoorbeeld datacentra) ofwel een hoger niveau (functioneel beheer van systemen).

Kosten verschuiven

Per saldo zal de kostenstructuur voor ICT verschuiven. Van personeelslasten (voor de meeste ondernemers) naar extern ingekochte diensten. Ook een ontwikkeling die al heel lang gaande is. Zeker bij de middelgrote en grote bedrijven. Maar nu zal, volgens Khosla, ook bij de dienstenaanbieders een verschuiving plaatsvinden hier in.

Dit betekent dus niet per definitie dat de ICT goedkoper wordt. Dat is een populaire misvatting. De kosten verschuiven naar een ander gebied. Door beter te automatiseren en meer grip op de ontwikkeltijd van oplossingen te krijgen wordt calculatie echter wel vereenvoudigd. Het zal, door de bank genomen, in mijn optiek eenvoudiger zijn de kosten van een project bijvoorbeeld te prognotiseren. Waardoor de ROI ook eenvoudiger te prognotiseren is.

Nieuwe werkwijzes (Agile werken, scrum teams, droplets) leiden er inmiddels al toe dat bedrijven eerder resultaat zien en eerder weten of een project of systeem gaat bieden wat ze zoeken. Projecten worden meer on-time opgeleverd of tijdig gecanceld worden waardoor er minder geld verbrand wordt.

Interview

Het interview met Khosla is hier te bekijken.

(Open in Youtube)

De ICT gaat de komende 10 à 20 jaar drastisch veranderen. Zeker op het gebied van werkgelegenheid omdat het soort werk gaat veranderen. Daarnaast zal steeds meer werk zal worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven c.q. dienstverleners. Waar, helaas voor de werkgelegenheid, ook veel werk zal worden geautomatiseerd. Misschien moeten we dat helemaal niet erg vinden. Het grote voordeel is namelijk wel dat de kwaliteit van de dienstverlening door verregaande automatisering zal verbeteren.

Het aanbod van goed en geschoold personeel (krapte op de arbeidsmarkt) is op dit moment een probleem. En als er minder mensen nodig zijn, kunnen ze op ander gebied weer ingezet worden. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Wie echter op dit moment een opleiding overweegt op dit gebied zal er goed aan doen rekening te houden met de voorziene ontwikkelingen en daar zijn of haar opleidingsrichting op moeten afstemmen.

Comments are closed.