Privacy Policy

Privacy Policy Brinkman.IT

Algemene Informatie

Brinkman.IT
Postbus 113
9800 AC Zuidhorn
Tel. 0594 – 85 74 45
KvK Groningen: 02069024

Klik hier om contact met ons op te nemen

Verwerkersovereenkomst

Slaat U op onze webservers gegevens op van klanten, logging van ip-adressen, etc. dan bent U in principe verplicht een privacy verklaring te voeren voor uw eigen dienst en tevens met ons een Verwerkersovereenkomst aan te gaan. Het initiatief ligt hiervoor, wettelijk gezien, bij U. Wij maken u het met deze modelovereenkomst makkelijk. U kunt deze direct gebruiken om met ons een overeenkomst aan te gaan voor de verwerking van gegevens.

Download Verwerkersovereenkomst Brinkman.IT

Privacy Policy Brinkman.IT, Noordhorn

Brinkman.IT is een bedrijf dat altijd de privacy van klanten én internetgebruikers zeer belangrijk heeft gevonden én vindt en vanuit dat oogpunt handelt richting haar klanten en bezoekers van haar websites. Aangezien wij echter wel gegevens van cliënten, ten behoeve van onze administratie, opslaan en ‘verwerken’ hechten wij er aan u te informeren over ons beleid op privacy gebied. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Brinkman.IT, Moeshorn 13, 9804 PX Noordhorn.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Brinkman.IT in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Brinkman.IT gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten (registreren domeinnamen, factureren, uitvoering onderhoud aan websites, etc.);
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Brinkman.IT, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst (aanvragen hosting, offerte of informatie). Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Brinkman.IT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Gebruikte beveiligingsmiddelen zijn onder andere:

– SSL verbinding met de website;
– inlogverificatie op servers, toegang via beveiligde verbinding (SSL);
– geen ‘root’ toegang via internet op onze shared hosting servers;
– geen ssh-toegang voor cliënten en derden;
– Firewall op alle servers;
– Gebruik van Malware- en Virusscanners.

Bewaartermijn

Gegevens van cliënten worden bewaard in ons klantenbestand zolang als dit voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk is (denk aan: bewaartermijnen facturen e.d. voor de belastingdienst, logbestanden in het kader van de AVG).

Inzage gegevens

U kunt online inzage krijgen in de persoonsgebonden gegevens (NAW, facturen) welke wij vastleggen. U kunt hiervoor een aanvraag tot inzage indienen en wij verstrekken dan aan u een inlognaam en code hiervoor. Het is niet mogelijk inzage te krijgen in de database van domeinnamen van klanten. Deze vallen ook niet onder de betreffende wet.

Het verwijderen van gegevens noodzakelijk voor de gesloten overeenkomst(en) betekent per definitie stopzetting van onze dienstverlening aangezien facturering daarmee ongmogelijk wordt gemaakt.

Afschermen registratiegegevens

De SIDN schermt registratiegegevens van domeinnamen grotendeels af. Andere registrars doen dat niet altijd. U kunt deze gegevens door ons (helaas tegen meerprijs) laten afschermen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om bezoeken aan de website te meten. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. De cookies welke wij via onze website ‘plaatsen’ bevatten daarom geen herleidbare persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics. Google Analytics plaatste een cookie op uw computer. Wij hebben hiervoor

– een bewerkersovereenkomst gesloten met Google;
– het delen van IP-gegevens met Google uit gezet;
– Het laatste octet van het IPv4-adres gemaskeerd (richting Google);
– het gebruik maken van ‘tracking’ en delen met andere Google diensten uit gezet;
– GPDR compliance maatregelen via speciale plugin.

Overige analyse

Daarnaast gebruiken wij CloudFlare voor caching van onze website. Hiervoor wordt door CloudFlare enige logging gedaan teneinde onder andere Brute Force aanvallen e.d. op onze website te voorkomen en blokkeren.

De logging van CloudFlare betreft voornamelijk de “verkeersgegevens”, dat wil zeggen: welk IP, browser, systeem benaderd een website die gebruik maakt van CloudFlare. 

Cloudflare processes End Users’ information on behalf of our Customers. This information is processed when End Users access or use our Customers’ domains, websites, APIs, applications, devices, end points, and networks that use one or more of our Services. Cloudflare also processes End Users’ information on behalf of our Customers when the End Users access our Services pursuant to our Customers’ authorization. The information processed may include but is not limited to IP addresses, system configuration information, and other information about traffic to and from Customers’ websites, devices, applications, and/or networks (collectively, “Log Data”).

Voor details zie de CloudFlare privacy policy.

Er wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van een lokaal gehoste versie, en geanonimseerde analyse data, van Matomo. Tevens kunnen we ook andere statistieken en logging doen al naar gelang de situatie dit verlangt en voor de dienstverlening noodzakelijk zoals analyse van logging op onze server(s) in het kader van bestrijding en opsporing van inbraakpogingen op websites en servers. Ook deze gegevens worden niet langer dan nodig bewaard en voor zover nodig geanonimiseerd.

Samengevat: Uw privacy bij het bezoeken van onze website wordt door ons maximaal gewaarborgd. Alleen die gegevens worden vastgelegd die u normaliter ook al als “spoor” achterlaat op internet zoals uw IP-adres, webbrowser, operating system, type apparaat e.d. immers deze worden door uw systeem aan iedereen kenbaar gemaakt (en nog veel meer, maar daar doen wij niets mee).

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Brinkman.IT is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Brinkman.IT vallen.

Uitwisseling van betaalgegevens

Wij maken voor de verwerking van online betalingen gebruik van Mollie. Mollie is een payment-processor die zorgt voor de afhandeling van betalingen aan ons. De gegevens die Mollie ontvangt ten behoeve van de verwerking van de betaling worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker (van onze gegevens), maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verstrekken voor de betaling dan ook geen gegevens vanuit ons systeem aan hen en vice-versa.

De verbinding tussen onze factureringsprogrammatuur en Mollie is beveiligd via SSL.

Informatie auteurswet en rechten

Alle afbeeldingen van producten op deze website zijn generiek en vallen derhalve niet onder de auteursrechten. Overige afbeeldingen zijn door ons zelf gemaakt, aangekocht danwel verkregen via Pixabay stockfoto’s. Alle rechten voorbehouden door de oorspronkelijke makers, in niet exclusieve licentie gegeven aan Pixabay.

Laatst bijgewerkt

Deze privacy-policy is laatstelijk bijgewerkt op 27 januari 2022.

Wijzigingen:
– Gebruik Analyse-tool Matomo
– nadere toelichting logging

Vorige versie: 18 augustus 2021

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security