Servermigratie ‘Parkstad’

professionele webhosting mkb zzp vps dedicated serversSinds de laatste week van december is er een nieuwe server online. De nieuwe server zal in eerste instantie worden gebruikt ter vervanging van een oudere server waarop klanten van voorheen Parkstad VOF werden gehost.

Wij hebben de migraties geleidelijk uitgevoerd om te controleren of alle websites na migratie wel correct functioneren. De server is half december geïnstalleerd en getest en 2 januari in productie. De migraties zijn donderdag 6 januari afgerond.

Email instellingen

Hiermee nemen wij ook afscheid van instellingen die gebruikt werden voor onder andere email. Sommige clienten gebruik(t)en de oude servernaam voor de email (host inkomend/uitgaan verwijzing naar parkstad.net). Deze werkt straks niet meer.

Voor het verzenden van email kunt u gebruik maken van de instellingen zoals hier weergegeven. U kunt ook de naam van de server waarop uw website is gehost instellen. Nadeel hiervan is dat wanneer op termijn er een eventuele verhuizing of migratie naar een nieuwe server wordt gedaan, zoals nu ook het geval is, u de instellingen moet aanpassen.

Gebruikt u voor de email als host: server.parkstad.net én ondervindt u problemen (foutmelding) dan dient u deze daarom bij voorkeur aan te passen naar mail.uwdomeinnaam.nl (vervang ‘uwdomeinnaam.nl’ met uw eigen domeinnaam!) of eventueel te wijzigen in server.bitweb21.com.

Raadpleeg voor andere systemen (Apple, Android) de handleiding van uw leverancier(s).

Voor meer gedetailleerde informatie klik hier.

Parkstad VOF

De hostingactiviteiten van Parkstad VOF zijn in 2019 door Brinkman.IT overgenomen. De eerdere overname is zodanig uitgevoerd dat cliënten hier zo weinig mogelijk hinder van zouden ondervinden. Deze migratie is eveneens uitgevoerd vanuit de gedachte dat cliënten zo weinig mogelijk hinder moesten ondervinden en daarom door ons gefaseerd gedaan. Alle websites die zijn verhuisd zijn door ons na verhuizing allemaal gecontroleerd op werking. Mocht u toch problemen ondervinden, neem dan even contact met ons op.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security