Bestellen

Vult u svp het onderstaande bestelformulier zo volledig mogelijk in. U ontvangt een automatische bevestiging van verzending (kopie bericht) en zodra de bestelling geaccepteerd is ontvangt u van ons hiervan eveneens bericht.

Domeinnaam (verplicht)

Pakketkeuze (verplicht)

Gegevens contactpersoon

Naam (verplicht)

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Bedrijfsgegevens (optioneel)

Naam bedrijf

KvK bedrijf

Uw bestelling

Vragen of opmerkingen?

Akkoord Algemene Voorwaarden - zie onder? (verplicht)
Ja

Voorwaarden hosting

Bij het aangaan van een hostingovereenkomst geeft u aan akkoord te gaan met de bijgaande algemene voorwaarden.

Verwerkersovereenkomst

In voorkomende gevallen dient een verwerkersovereenkomst te worden afgesloten. Deze overeenkomst is verplicht gesteld door de overheid per 25 mei 2018. De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt strenge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. U kunt de (model)overeenkomst welke wij aanbieden hier vinden. Is de overeenkomst van toepassing? Dan moet u zelf het initiatief nemen en deze ingevuld en ondertekend aan ons toesturen.