Aanpassing tarieven 2023

Vanwege de hoge inflatie in 2022 zijn ook wij geconfronteerd met gestegen kosten, vooral op het gebied van de energieprijzen, die veel meer zijn gestegen dan de inflatie. Dit leidt er toe dat wij genoodzaakt zijn een aantal tarieven aan te passen.

De inflatie in 2022 was volgens het CBS maar liefst 10%. Energieprijzen zijn met gemiddeld 114% gestegen.

Tarieven 2023

Prijzen van consumentengoederen- en diensten waren in 2022 gemiddeld 10,0 procent hoger dan in 2021, maakt het CBS bekend. Met name de prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) droeg bij aan de hoge inflatie in 2022. Energie was in 2022 gemiddeld 114 procent duurder dan in 2021. De bijdrage van energie aan de totale inflatie van 10,0 procent in 2022 was 4,6 procentpunt. (CBS)

De webhosting is een sector die veel te maken heeft met de extreem gestegen energieprijzen. Zonder stroom kan een webserver niet werken, laat staan een datacentrum. Dit heeft er toe geleid dat wij inmmiddels 20-30% extra moeten betalen per server in het datacentrum, afhankelijk van het type server.

Deze prijsstijgingen een-op-een vertalen in de tarieven voor onze webhosting en webdesign vinden wij vooralsnog niet passend.

De tarieven voor webhosting die in 2018 zijn vastgesteld worden, onder voorbehoud van (sterke) stijging van de energietarieven niet verhoogd! Tarieven voor shared hosting die voor 2018 zijn vastgesteld worden wel geïndexeerd op basis van de consumenten prijs index (CPI) aangezien deze jarenlang niet geïndexeerd waren. De nieuwe tarieven worden afgerond naar beneden.

Dat betekent dan ook dat slechts voor een klein deel van onze cliënten er een prijswijziging zal worden doorgevoerd per 1 februari 2023. Deze wijziging zal op de eerste factuur die u in 2023 ontvangt worden doorgevoerd. Tot slot zijn ook de uurtarieven aangepast op basis van de CPI.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security